Welkom bij Zorgboerderij Efkes d'r Uit" in Velddriel

Efkes d'r Uit - ZorgboerderijWij zijn in november 2007 in samenwerking met STMR (Stichting Thuiszorg Maatschappelijk werk Rivierenland) gestart met een zorgboerderij. Hier bieden wij dagbesteding voor zelfstandig wonende mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. De meeste mensen geven er de voorkeur aan om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dat is niet altijd eenvoudig. Met name voor mensen van wie de lichamelijke en/of geestelijke conditie niet meer optimaal is. Aan deze mensen biedt zorgboerderij "Efkes d'r uit"  dagbesteding voor één of meerdere dagen. De thuissituatie wordt hierdoor een stukje ontlast. Bovendien kan opname in een zorginstelling voorkomen dan wel uitgesteld worden. Voor het organiseren van activiteiten en om onze gasten te begeleiden zijn er elke dag twee professionele medewerkers en drie vrijwilligers aanwezig.

Om deel te nemen aan de dagbesteding is een indicaie nodig.
U kunt een aanvraag indienen bij het WMO-loket van de gemeente waar u woont.
Geef in het gesprek met de medewerker aan dat u een aanvraag doet voor deelname aan de dagbesteding voor b.v. dementerenden.
Heeft u al een indicatie voor Begeleiding Groep vanuit de Wet langdurige Zorg dan kunt u ons bellen.
Als dienstverlening biedt de zorgboerderij / STMR deze dagbesteding ook aan inwoners zonder indicatie aan tegen een particuliere vergoeding.


Graag willen wij onze gasten laten genieten van het buitenleven en het gevoel geven van terug naar de natuur,  want ieder seizoen heeft zijn eigen charme. 
" Alles mag en niets moet "  vinden wij heel belangrijk. We proberen daarom ook zoveel mogelijk om aan de wensen van onze gasten tegemoet te komen.

Wij verzorgen 'smiddags de lunch.
Het vervoer wordt voor u geregeld, hier zijn geen  kosten aan verbonden.

I.v.m. het coronavirus hebben wij achter de boerderij woonunits laten plaatsen zodat we zeker de 1.5 m afstand kunnen bewaren. Ook zijn wij extra allert op handen wassen/ontsmetten. De  stoelen, deurklinken en toiletten worden  meerdere keren per dag  ontsmet.

Vindt u het leuk om een keertje te komen kijken: maak een afspraak en de koffie staat klaar.