Welkom bij Zorgboerderij Efkes d'r Uit" in Velddriel

Efkes d'r Uit - ZorgboerderijIn november 2007 is familie Coppens in samenwerking met STMR (Stichting Thuiszorg Maatschappelijk werk Rivierenland) gestart met de zorgboerderij. Inmiddels is de zorgboerderij onderdeel van de dagactiviteitencentra van Santé Partners. 

Op ons dagactiviteitencentrum bieden wij dagactiviteiten voor zelfstandig wonende mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. De meeste mensen geven er de voorkeur aan om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dat is niet altijd eenvoudig. Met name voor mensen van wie de lichamelijke en/of geestelijke conditie niet meer optimaal is. Aan deze mensen biedt zorgboerderij "Efkes d'r uit"  dagactivitieten voor één of meerdere dagen. De thuissituatie wordt hierdoor een stukje ontlast. Bovendien kan opname in een zorginstelling voorkomen dan wel uitgesteld worden. Voor het organiseren van activiteiten en om onze gasten te begeleiden zijn er elke dag professionele medewerkers en vrijwilligers aanwezig.

Om deel te nemen aan het dagactiviteitencentrum is een indicaie nodig.
U kunt een aanvraag indienen bij het WMO-loket van de gemeente waar u woont.
Geef in het gesprek met de medewerker aan dat u een aanvraag doet voor deelname aan dagbesteding voor b.v. mensen met dementie.
Heeft u al een indicatie voor Begeleiding Groep of een indicatie vanuit de Wet langdurige Zorg dan kunt u al bij ons terecht.
Als dienstverlening biedt Santé Partners deze dagactiviteiten ook aan voor inwoners zonder indicatie tegen een particuliere vergoeding.
Graag willen wij onze deelnemers laten genieten van het buitenleven en het gevoel geven van terug naar de natuur,  want ieder seizoen heeft zijn eigen charme. 
" Alles mag en niets moet "  vinden wij heel belangrijk. We proberen daarom ook zoveel mogelijk om aan de wensen en behoeften van onze deelnemers te voldoen.

Als u een hele dag het dagactiviteitencentrum bezoekt krijgt u van ons lunch in de vorm van een broodmaaltijd aangeboden.
Het vervoer wordt voor u geregeld, hier zijn geen  kosten aan verbonden.


Vindt u het leuk om een keertje te komen kijken? Maak een afspraak en de koffie staat klaar!